Градът | 12 Октомври 2015, 11:20

Потенциалните инвеститори задават основните параметри на своите проекти

Атанас Ненов, изпълнителен директор на "Национална компания Индустриални зони" АД