Градът | 12 Октомври 2015, 11:02

Ниска данъчна ставка и предвидимост превличат инвеститорите

Стамен Янев, изп. директор на Българската агенция за инвестиции