Градът | 05 Октомври 2015, 10:15

Тенденции: по-ниските лихви по бизнес кредитите ще насърчават инвестициите

Очаква се правителството да остане стабилно в средносрочна перспектива