Градът | 29 Септември 2015, 13:21

ЕК отпуска над 44 млн. евро от регионалните фондове на ЕС за обходния път на Габрово