Градът | 28 Септември 2015, 16:33

На 29 септември отварят ценовите оферти за проекти на АПИ за ОПРР 2014-2020 г.