Градът | 28 Септември 2015, 11:19

Име на проекта: Apocalypse now... or a little bit later!

Design Morphine v2 Workshop - Generative Morphologies v2 Workshop