Градът | 28 Септември 2015

За 2014 - 2020 г. спортната инфраструктура ще бъде обновявана изцяло с подкрепата на финансови инструменти

Надя Данкинова, изп. директор на фонд "Флаг" и на Фонда за устойчиво градско развитие на София

Обратно нагоре ↑