Градът | 24 Септември 2015, 15:20

Ивайло Московски: Разплатените средства по ОП "Транспорт" 2007 – 2013 г. над хвърлят 80% и са над 1.575 млрд. евро