Градът | 23 Септември 2015

Целта ни е до края на годината да усвоим 90% от безвъзмездната помощ

Мария Чакърова, директор на дирекция "Стратегическо развитие и инвестиционни проекти" в ДП НКЖИ:

Обратно нагоре ↑