Градът | 10 Септември 2015, 15:50

Заработи водният цикъл за 70 млн. лева в Кърджали

Над 48 000 души са присъединени към ПСОВ