Градът | 08 Септември 2015, 13:07

Завършеността на големите съоръжения на обходния път на Монтана е 97%