Градът | 29 Август 2015, 12:14

6 оферти за технически проект за укрепване на участък от пътя Видин - Връшка чука