Градът | 27 Август 2015, 10:38

7.4% ръст на оборота в строителството според класацията Кофас Топ 500 за ЦИЕ

Секторът продължава дългия си път към пълно възстановяване