Градът | 03 Август 2015

На 4 август обществено обсъждане за изменение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Стара Загора

Обратно нагоре ↑