Градът | 03 Август 2015, 16:57

На 4 август обществено обсъждане за изменение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Стара Загора