Градът | 03 Август 2015, 16:48

Проект "Многофункционална спортна сграда в гр. Стара Загора"

Мария Никодимова от УАСГ