Градът | 03 Август 2015, 16:36

Академия Градът - Проект "Многофункционална спортна зала"

Ирина Русанова от Варненския свободен университет "Черноризец Храбър"