Градът | 03 Август 2015, 10:15

Пленер събира оригинални идеи за модерна визия на нов мост на р. Марица