Градът | 03 Август 2015, 10:04

Постигнахме безкомпромисно качество в изключително кратки срокове

Инж. Нина Стоянова, управител на "Калистратов Груп" ООД