Градът | 24 Юли 2015, 11:32

Обявяваме търгове за жп София - Елин Пелин и два участъка от жп Пловдив - Бургас, фаза 2

Инж. Иво Янакиев, ръководител на отдел "Подготовка на проекти", дирекция "Стратегическо развитие и инвестиционни проекти":