Градът | 20 Юли 2015, 11:57

Как архитектурата може да се развива в рамките на контекста и местния пейзаж

Димитър Добрев, AA School of Architecture, Лондон