Градът | 20 Юли 2015, 11:31

Градът на склона: Динамичен оазисен урбанизъм

The City Academy Awards 2015, Специална награда за оригинална концептуална разработка на иновативен проект и парична премия, категория "Градове" - Димитър Добрев, AA School of Architecture, Лондон