Градът | 13 Юли 2015, 11:41

Лидерството означава най-вече отговорност и добър екип

Архитектите и инженерите са в основата на всяка инвестиционна инициатиатива