Градът | 10 Юли 2015

Ремонт и порфилактика на 5200 трафопоста извършва ЧЕЗ

Ще бъдат подменени и 1560 изолатора, 5340 кг проводници и 72 стълба

Обратно нагоре ↑