Градът | 09 Юли 2015, 16:31

На 10 юли ЕК одобрява окончателно проектите по Механизма за свързване на Европа