Градът | 06 Юли 2015, 11:23

Растеж, придобивания, нови концепции

EY "Глобални тенденции за туристическия сектор 2015"