Градът | 29 Юни 2015, 16:11

Предстои изработване на цялостна концепция за територията на бившите Казарми в Ловеч

Арх. Силвия Средкова, главен архитект на община Ловеч