Градът | 29 Юни 2015

Предстои изработване на цялостна концепция за територията на бившите Казарми в Ловеч

Арх. Силвия Средкова, главен архитект на община Ловеч

Обратно нагоре ↑