Градът | 25 Юни 2015

1306 проекта за инфраструктура и социални дейности в малките селища са сключени по ПРСР 2007 - 2013

Над 1,56 млрд. евро са инвестирани по програмата за развитие на селските райони.

Обратно нагоре ↑