Градът | 22 Юни 2015, 11:37

Реставрацията на храмове изисква задълбочена оценка на историческата им стойност

В ход е реализацията на култови сгради по стандарта "Пасивна къща"