Градът | 22 Юни 2015, 09:27

При реставрацията на храмове приоритет е запазването на старинната визия