Градът | 19 Юни 2015, 17:31

Седем оферти за строителен надзор на 5-те подпорни стени по пътя Трявна - Дряново