Градът | 15 Юни 2015, 12:59

Атрактивни пешеходни мостове свързват парковите зони