Градът | 15 Юни 2015, 12:55

Създават паркови ансамбли по примера на световни образци