Градът | 15 Юни 2015

Наложителна е актуализация на нормите за проектиране на пътища

Работна среща на Сдружение "Български форум за транспортна инфраструктура" обсъди още и икономически ефективни предложения за проекти в транспортната инфраструктура

Обратно нагоре ↑