Градът | 12 Юни 2015, 09:49

Община Асеновград започва същинската реализация по Програмата за саниране