Градът | 10 Юни 2015, 12:59

Създава се държавна агенция "Електронно управление"