Градът | 08 Юни 2015, 11:05

Пожарна опасност на фасади, изградени от горими топлоизолационни материали