Градът | 08 Юни 2015, 10:09

Интелигентният град: осветен, зелен, свързан, управляван разумно