Градът | 02 Юни 2015, 17:27

Съвременните технологии в полза на градското планиране, развитие и управление