Градът | 01 Юни 2015, 14:27

Искаме да наградим системата с електронни ГИС базирани административни услуги