Градът | 29 Май 2015

Бъдещо приложение на ГИС технологии би могло да бъде в изграждането на информационни системи за устройствено планиране към общините

Обратно нагоре ↑