Градът | 27 Май 2015, 16:37

Прецизират се отговорностите на НК "Стратегически инфраструктурни проекти"