Градът | 25 Май 2015, 09:42

Арх. Петър Диков, главен архитект на София: Законопроектът за паркоместата не засяга обществените пространства