Градът | 24 Май 2015

Покритието на страната с кадастрални карти ще стане повече от 90% през 2016 г.

Предвижда се постепенно увеличаване на броя на предоставяните от АГКК електронни услуги

Обратно нагоре ↑