Градът | 20 Май 2015, 14:47

Ремонтът на двата подлеза на бул. "България" завършва до края на юли