Facebook YouTube
Регистрация

Оспорвана надпревара за лот 3.1 Благоевград - Крупник на магистрала "Струма"

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 19.05.2015, Автор: Милена Василева
[1016 прочитания]
Отварянето на офертите от първия етап на търга за строителство на лот 3.1 Благоевград -&nbsp;Крупник на АМ&quot;СТрума&quot; стана на 11 ноември 2014 г., последното отваряне на оферти беше на 19 май 2015 г.<br />

Отварянето на офертите от първия етап на търга за строителство на лот 3.1 Благоевград - Крупник на АМ"СТрума" стана на 11 ноември 2014 г., последното отваряне на оферти беше на 19 май 2015 г.

Фотограф: Мария Съботинова

Отвориха ценовите оферти на пет участника, допуснати до оценяване във втория етап на търга: "Проектиране и строителство на автомагистрала "Струма" Лот 3.1".

Цените и точките от техническите оферти са:

1. Консорциум "Струма – Лот 3.1", включващо фирмите "ГБС Инфраструктурно строителство","Пътстрой 92" и "Геострой", получи 68. 57 точки от техническата оферта, цената е 164 032 450 без ДДС.  Максималната договорна цена  е 180 010 950 без ДДС

2. ДЗЗД Консорциум "СССС-СК-13",  съставено от китайската фирма "СССС" и българската "СК 13", има 46 точки от техническата оферта, а цената е 161 691 713 без ДДС. Максималната договорна цена е 177 670 213 без ДДС

3. ДЗЗД "ПСТ Струма 1", състоящо се от фирмите "ПСТ Груп" ЕАД , "Виаплан" ЕООД, "Понсстрой инженеринг" ЕАД и "Джи Пи Груп" ООД.събра 51.71 точки от техническата оферта, цената е 119 021 500 без ДДС, а максималната договорна цена е 135 000 000 без ДДС

4. Обединение "Магистрала Струма 3.1", съставено от "Трейс Груп Холд" АД и "Пътища и мостове" ЕООД, има 52.14 точки от техническото предложение и  цена 118 020 000 без ДДС, като максималната договорна цена е 133 998 500 без ДДС.

5. ДЗЗД "АМ СТРУМА 3.1", в което влизат "Агромах" ЕООД, АБ АД, Хасково, "Хидрострой", "Пътища Пловдив Груп" ЕООД , "Пътища Пловдив" АД и "Алве Консулт" ЕООД.спечели 100 точки, а  цената е 139 021 499,92 без ДДС, максималната договорна цена е 154 999 999,92 без ДДС.

Най-ниска цена предлага обединението на "Трейс Груп Холд" АД - 118 020 000 лв. без ДДС.
Най-много точки от техническата оферта събира сдружението на "Агромах" ЕООД - 100.
Доброто съотношение между точки и цена имат обединението на "Трейс Груп Холд" и  сдружението на "ПСТ груп". Този път цената на консорциума на "ГБС Инфраструктурно строителство" е най-висока - 164 032 450 без ДДС.

Цената за изпълнение на всички дейности по обществената поръчка е наречена Приета договорна сума. Максималната договорна цена е определеният горен праг по Закона за обществените поръчки, над който е невъзможно увеличение на цената по договора и включва провизорни суми и непредвидени разходи.
Критерият за избор на изпълнител на обществената поръчка е "икономически най-изгодна оферта" с относителна тежест на финансовата оценка 75 % и на техническата оценка 25 %.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 5 | септември - октомври 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg