Градът | 18 Май 2015, 12:19

Дизайнът на сградата трябва да следва функцията