Градът | 18 Май 2015

Състояние на ВиК сектора и механизми за финансирането му

Теорията за трите Т - тарифи (tariffs), данъчни субсидии (taxes), трансфери (transfers), като начин на планиране и финансиране на отрасъла

Обратно нагоре ↑