Градът | 17 Май 2015, 13:10

Предкризисните нива на преки чуждестранни инвестиции се връщат до 2016 г.