Градът | 17 Май 2015

Предкризисните нива на преки чуждестранни инвестиции се връщат до 2016 г.

Обратно нагоре ↑