Градът | 13 Май 2015, 12:20

Building Innovation Forum: Местата за паркиране да получат самостоятелен вещно-правен статут