Градът | 11 Май 2015, 15:23

5 млн. лв. за задания и проекти на ОУП на общини през 2015